Diarienummer KS-0221/2017
Titel Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar.
Startdatum 2017-03-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-03-02 Inkommande PUL
Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar. 2017-03-02 Inkommande Visa fil
1, 2
Fil som beskriver medborgarförslaget 2017-03-02 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar. 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober - Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar 2017-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstö 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 544 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 544 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3