Diarienummer KS-0221/2016
Titel Medborgarförslag - Jag anser att Sundbybergs Torg ska bevaras som ett stort torg även efter nedgrävningen av tågrälsen
Startdatum 2016-04-24
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-04-24 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Jag anser att Sundbybergs Torg ska bevaras som ett stort torg även efter nedgrävningen av tågrälsen 2016-04-24 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016 - Medborgarförslag - Jag anser att Sundbybergs Torg ska bevaras som ett stort torg även efter nedgrävningen av tågrälsen 2016-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Förslag till svar på medborgarförslag - Jag anser att Sundbybergs Torg ska bevaras som ett stort torg även efter nedgrävningen av tågrälsen 2017-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Svar på medborgarförslag - Jag anser att Sundbybergs Torg ska bevaras som ett stort torg även efter nedgrävningen av tågrälsen 2017-02-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på medborgarförslag - Jag anser att Sundbybergs Torg ska bevaras som ett stort torg även efter nedgrävningen av tågrälsen 2017-05-17 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av svar på medborgarförslag till frågeställaren - Jag anser att Sundbybergs Torg ska bevaras som ett stort torg även efter nedgrävningen av tågrälsen 2017-05-19 Utgående Visa dokumentet
Undertecknat svar på medborgarförslag - Jag anser att Sundbybergs Torg ska bevaras som ett stort torg även efter nedgrävningen av tågrälsen 2017-05-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 2017-12-07 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 544 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet