Diarienummer KS-0217/2017
Titel Utökning av kommunal borgensram till Sundbybergs stadshus AB
Startdatum 2017-02-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-29
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Utökning av kommunal borgensram till Sundbybergs stadshus AB 2017-02-28 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Utökning av kommunal borgensram till Sundbybergs stadshus AB 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Utökning av kommunal borgensram till Sundbybergs stadshus AB 2017-03-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3