Diarienummer KS-0214/2017
Titel Överlåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Sundbybergs sopsug AB u.nä.t Sundbyberg Avfall och Vatten AB
Startdatum 2017-02-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Överlåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Sundbybergs sopsug AB u.nä.t Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till överlåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Sundbybergs sopsug AB u.nä.t Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-02-27 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Överlåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Sundbybergs sopsug AB u.nä.t Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat överlåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Sundbybergs sopsug AB u.nä.t Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Slutreglering mellan Sundbybergs stad och Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-05-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
PM - Granskning av avyttring av VA och avfall - externt 2017-05-17 Inkommande Visa dokumentet
Sammanfattning över de poster som ingår i likvidregleringen 2017-05-17 Inkommande Visa dokumentet
Balansräkning VA och Avfall Sundbybergs stad 2017-03-31 2017-05-17 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Slutreglering mellan Sundbybergs stad och Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Expedierng av protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 till SAVAB och Sundbybergs stadshus AB 2017-06-14 Utgående Visa fil
1, 2
Slutreglering klar. SAVAB har betalat faktura 30 juni 2017. 2017-07-05 Upprättat