Visa ärende

Diarienummer KS-0210/2020
Titel Sundbybergs stads budget 2021 med plan för 2022-2023
Startdatum 2020-03-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 – beslut om planeringsförutsättningar 2020-04-29 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till Sundbybergs stads planeringsförutsättningar för 2021 med plan för 2022-2027 2020-05-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2020 - Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 – beslut om planeringsförutsättningar 2020-06-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2020 - Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 – beslut om planeringsförutsättningar 2020-06-04 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 augusti 2020 - Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 2020-08-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 augusti 2020 - Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 2020-08-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 augusti 2020 - Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 2020-08-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 25 augusti 2020 - Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 2020-08-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Äldrenämndens yttrande på - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2021 med plan för 2022-2023 2020-08-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti 2020 - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 2020-08-28 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 31 augusti 2020 - Yttrande över planeringsförutsättningar inför beslut om Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 2020-09-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Uppgift om skattesats för Sundbybergs stad 2021 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergs stads budget 2021 med plan för 2022-2023 Utgående Visa fil
1, 2
Sundbybergs stads budget 2021 med plan för 2022-2023 - Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas förslag den 14 oktober 2020 Upprättat Visa dokumentet
Rättelseblad den 21 oktober 2020 till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma budgetförslag den 14 oktober 2020 Upprättat Visa dokumentet
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 21 oktober 2020 med förslag till Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 Inkommande Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 21 oktober 2020 med förslag till Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 Inkommande Visa fil
1, 2
Sverigedemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-21-0--20 - Sundbybergs stads budget 2021 med plan för 2022-2023 2020-10-23 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Kommunfullmäktiges revisorers budgetäskande för budget 2021 Inkommande Visa dokumentet
Beredning av kommunfullmäktiges revisorers budget 2021 Upprättat Visa dokumentet
Kommunstyrelsens förslag till Sundbybergs stads budget 2020 med plan för 2021-2022 inklusive bilagor – rättad i enlighet med rättelseblad efter kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2020 Upprättat Visa dokumentet
Gemensamma familjerättsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2021 2020-10-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Skatteuppgift 2021 2020-11-05 Utgående Visa dokumentet
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 4 november 2020 med förslag till Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 – justerad efter rättelser framställda under kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2020 Inkommande
Vänsterpartiets skrivelse den 4 november 2020 med förslag till Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 - justerad i enlighet med rättelser framställda under kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2020 Inkommande
Sverigedemokraternas skrivelse den 4 november 2020 med förslag till Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 - justerad i enlighet med rättelser framställda under kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2020 Inkommande Visa dokumentet
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 4 november 2020 med tilläggsförslag Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 4 november 2020 med tilläggsförslag Inkommande Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 4 november 2020, § 373 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 4 november 2020, § 373 2020-11-16 Utgående Visa dokumentet
Sundbybergs stads budget 2021 med plan för 2022-2023 - Fastställd av kommunfullmäktige den 4 november 2020, § 373 Upprättat Visa dokumentet