Diarienummer KS-0208/2017
Titel Socialt bokslut för Sundbybergs stad 2016
Startdatum 2017-02-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-22
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Socialt bokslut för Sundbybergs stad 2016 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
Socialt bokslut för Sundbybergs stad 2016 2017-03-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Socialt bokslut för Sundbybergs stad 2016 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Socialt bokslut för Sundbybergs stad 2016 2017-04-27 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Socialt bokslut för Sundbybergs stad 2016 2017-05-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Följebrev och tackbrev vid utskick till arbetsplatser 2017-05-22 Upprättat Visa dokumentet