Diarienummer KS-0207/2017
Titel Medborgarförslag - Kvartersvärdar. I Ursvik skulle kvartersvärdar göra stor nytta.
Startdatum 2017-02-26
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-02-26 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Kvartersvärdar. I Ursvik skulle kvartersvärdar göra stor nytta. 2017-02-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Medborgarförslag - Kvartersvärdar. I Ursvik skulle kvartersvärdar göra stor nytta. 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till social- och arbetsmarknadsnämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 30 maj 2017 - Svar på medborgarförslag - Kvartersvärdar. I Ursvik skulle kvartersvärdar göra stor nytta. 2017-06-08 Inkommande Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid sammanträdet den 30 maj 2017 - Svar på medborgarförslag "Medborgarförslag - Kvartersvärdar, i Ursvik skulle kvartersvärdar göra stor nytta" 2017-06-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Medborgarförslag - Kvartersvärdar. I Ursvik skulle kvartersvärdar göra stor nytta. 2017-06-30 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Medborgarförslag - Kvartersvärdar. I Ursvik skulle kvartersvärdar göra stor nytta. 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2