Diarienummer KS-0206/2016
Titel Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning
Startdatum 2016-04-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning 2016-03-11 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016 - Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning 2016-06-14 Upprättat PUL
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2016-06-17 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 272 - Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 272 - Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2