Diarienummer KS-0202/2017
Titel Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsparken i Ursvik
Startdatum 2017-02-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-02-23 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsparken i Ursvik 2017-02-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsparken i Ursvik 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 19 september- Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på 2017-09-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsparken i Ursvik 2017-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsp 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 543 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 543 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3