Diarienummer KS-0202/2015
Titel Planuppdrag för del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17, Tulegatan/Rosengatan i centrala Sundbyberg
Startdatum 2015-03-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-23
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planuppdrag 2015-03-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Planuppdrag för del av fastigheten Sundbyberg 2:17, Tulegatan/Rosengatan i centrala Sundbyberg 2015-03-09 Utgående Visa fil
1, 2
Kommunstyrelsens exploateringsutskotts protokoll den 4 mars 2014 2015-03-11 Upprättat Visa dokumentet
Orienteringskarta 2015-04-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 april 2015 - Planuppdrag för del av fastigheten Sundbyberg 2:17, Tulegatan/Rosengatan i centrala Sundbyberg 2015-04-16 Upprättat Visa fil
1, 2
Information om återtagande av planuppdrag för del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17, Tulegatan/Rosengatan i centrala Sundbyberg 2017-02-06 Utgående
Tillbakadragande av planuppdrag för del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17, Tulegatan/Rosengatan i centrala Sundbyberg 2017-02-06 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 13 februari 2017 - Information om återtagande av planuppdrag för del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17, Tulegatan/Rosengatan i centrala Sundbyberg 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Tillbakadragande av planuppdrag för del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17, Tulegatan/Rosengatan i centrala Sundbyberg 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om tillbakadragande av planuppdrag för del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17, Tulegatan/Rosengatan i centrala Sundbyberg 2017-03-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om tillbakadragande av planuppdrag för del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17, Tulegatan/Rosengatan i centrala Sundbyberg 2017-03-23 Utgående Visa dokumentet