Diarienummer KS-0201/2017
Titel Medborgarförslag - Medborgarförslaget om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid Ursviks motionsgård
Startdatum 2017-02-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-10
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-02-23 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Medborgarförslaget om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid Ursviks motionsgård 2017-02-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Medborgarförslag - Medborgarförslaget om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid Ursviks motionsgård 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017- Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid Ursviks motionsgård 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017- Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid U 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017- Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om nytt/upprustat klubbhus för Urs 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2