Diarienummer KS-0199/2017
Titel Medborgarförslag - Upprustning UIK klubbhus 2-4 omklädningsrum med duschar Toaletter Fungerande café (både för inne
Startdatum 2017-02-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-10
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-02-23 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Upprustning UIK klubbhus 2-4 omklädningsrum med duschar Toaletter Fungerande café (både för inne 2017-02-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Medborgarförslag - Upprustning UIK klubbhus 2-4 omklädningsrum med duschar Toaletter Fungerande café (både för inne 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning av UIK klubbhus 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning av UIK klubbhus 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning av UIK klubbhus 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2