Diarienummer KS-0198/2016
Titel Måltidspolicy för Sundbybergs stad
Startdatum 2016-04-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 20 september 2016 - Sundbybergs stads måltidspolicy 2016-09-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Måltidspolicy för Sundbybergs stad 2016-09-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 18 oktober 2016 - Sundbybergs stads måltidspolicy 2016-10-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Förslag till Måltidspolicy för Sundbybergs stad 2016-11-10 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 18 oktober 2016 2017-03-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 10 april 2017 2017-04-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Måltidspolicy för Sundbybergs stad 2017-04-11 Upprättat Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 24 april 2017 2017-04-24 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 24 april 2017 2017-04-25 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Måltidspolicy för Sundbybergs stad 2017-04-27 Upprättat Visa fil
1, 2
Måltidspolicy för Sundbybergs stad 2017-05-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Måltidspolicy för Sundbybergs stad 2017-05-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4