Diarienummer KS-0197/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Örebro län om att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare från Spectravision AB
Startdatum 2017-02-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Tillfälle att ge in yttrande - kameraövervakning dnr 6482-2016 2017-02-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran om anstånd på remiss, DNR 6482-2016 2017-02-24 Utgående Visa dokumentet
SV: Begäran om anstånd på remiss, DNR 6482-2016 2017-02-24 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Örebro län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Spectravision AB 2017-02-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Örebro län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Spectravision AB 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiet den 13 mars 2017 2017-03-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Örebro län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Spectravision AB 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Örebro län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Spectravision AB 2017-03-20 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på remiss - Dnr: 6482-2016 2017-03-20 Utgående Visa fil
1, 2
Beslut om kameraövervakning med drönare för Spectravision 2017-04-12 Inkommande Visa fil
1, 2