Diarienummer KS-0196/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jönköpings län om att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare från Skogsstyrelsen
Startdatum 2017-02-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare, dnr 211-1421-2017 2017-02-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jönköpings län om att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare från Skogsstyrelsen 2017-02-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jönköpings län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Skogsstyrelsen 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 13 mars 2017 2017-03-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jönköpings län om att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare från Skogsstyrelsen 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jönköpings län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Skogsstyrelsen 2017-03-20 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på remiss - Dnr: 211-1421-2017 2017-03-20 Utgående Visa fil
1, 2
Tillstånd till kameraövervakning 2017-05-17 Inkommande Visa fil
1, 2