Diarienummer KS-0191/2016
Titel Medborgarförslag - Införandet av flaggdagar i Sundbyberg för Sveriges nationella minoriteter
Startdatum 2016-04-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-04-07 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Införandet av flaggdagar i Sundbyberg för Sveriges nationella minoriteter 2016-04-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016 - Medborgarförslag - Införandet av flaggdagar i Sundbyberg för Sveriges nationella minoriteter 2016-05-03 Upprättat Visa dokumentet
Svar på medborgarförslag - Införandet av flaggdagar i Sundbyberg för Sveriges nationella minoriteter 2016-05-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på medborgarförslag - Införandet av flaggdagar i Sundbyberg för Sveriges nationella minoriteter 2017-01-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Svar på medborgarförslag - Införandet av flaggdagar i Sundbyberg för Sveriges nationella minoriteter 2017-04-11 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av svar på medborgarförslag till förslagsställaren 2017-04-24 Utgående
Undertecknat svar på medborgarförslag - Införandet av flaggdagar i Sundbyberg för Sveriges nationella minoriteter 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet