Visa ärende

Diarienummer KS-0190/2022
Titel Sundbyberg stads befolkningsprognos 2022
Startdatum 2022-03-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2022-11-18
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sundbyberg stad befolkningsprognos, kommunprognos, 2022:1 2022-03-11 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads befolkningsprognos, per stadsdel 2022:1 2022-04-12 Upprättat Visa fil
1, 2
Sundbyberg stads befolkningsprognos 2022:1 Per stadsdel Rapport 2022-04-12 Inkommande Visa dokumentet
Befolkningsprognos 2022- halvårsrapport 2022-11-18 Inkommande Visa fil
1, 2