Diarienummer KS-0190/2017
Titel Handlingsplan för utvecklingen av Hallonbergen och Ör 2017
Startdatum 2017-02-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om handlingsplan för utvecklingen av Hallonbergen och Ör 2017 2017-02-22 Utgående
Handlingsplan för utvecklingen av Hallonbergen och Ör 2017 2017-02-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Stadsutvecklingsstrategi, föreslagen markanvändning avseende bebyggelseområden 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Stadsutvecklingsstrategi, föreslagen markanvändning avseende Krysset 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Stadsutvecklingsstrategi, föreslagen markanvändning avseende mobilitet 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Uppföljning av Handlingsplan för utvecklingen av Hallonbergen och Ör 2016 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Naturvärdesinventering (NVI) och översiktlig ekologisk utredning Hallonbergen-Ör 8 januari 2015 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Förslag till Handlingsplan för utvecklingen av Hallonbergen och Ör 2017 2017-04-21 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 april 2017 - Handlingsplan för utvecklingen av Hallonbergen och Ör 2017 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Handlingsplan för utvecklingen av Hallonbergen och Ör 2017 2017-05-17 Upprättat Visa fil
1, 2