Diarienummer KS-0189/2017
Titel Interpellation - Främja och uppmuntra stadens kulturliv. Ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande av Kajsa Adenbäck (S)
Startdatum 2017-02-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument