Diarienummer KS-0188/2017
Titel Interpellation - Hur ser styret på framtiden för Förvaltaren? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Peter Schilling (S)
Startdatum 2017-02-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument