Diarienummer KS-0187/2017
Titel Interpellation - Hur påverkar neddragningarna personal och boende? Ställd till äldrenämndens ordförande av Veronica Kallander (V)
Startdatum 2017-02-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument