Diarienummer KS-0186/2017
Titel Interpellation - Varför stoppas Rissneambassadörerna? Ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-02-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument