Diarienummer KS-0185/2017
Titel Interpellation - Kommer staden att överväga dieselförbud och satsning på elbilar? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Ulf Landström (SD)
Startdatum 2017-02-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument