Diarienummer KS-0184/2016
Titel Medborgarförslag - Bygg säker cykel-och gångväg på Ursviksvägen mellan Aktivitetsparken och Ursvikskolan/Urvsiks IP.
Startdatum 2016-04-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-04-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Bygg säker cykel-och gångväg på Ursviksvägen mellan Aktivitetsparken och Ursvikskolan/Urvsiks IP. 2016-04-05 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016 - Medborgarförslag - Bygg säker cykel-och gångväg på Ursviksvägen mellan Aktivitetsparken och Ursvikskolan/Urvsiks IP. 2016-05-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Medborgarförslaget expedierat till stadsmiljö- och tekniska nämnden för besvarande 2016-05-12 Utgående
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag till sammanträdet den 21 mars 2017 - Medborgarförslag – Bygg säker cykel- och gångväg på Ursviksvägen mellan Aktivitetsparken och Ursvikskolan/Urvsiks IP 2017-03-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö-och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Bygg säker cykel-och gångväg på Ursviksvägen mellan Aktivitetsparken och Ursvikskolan/Urvsiks IP 2017-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö-och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Bygg säker cykel-och gångväg på Ursviksvägen mellan Aktivitetsparken och 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Medborgarförslag - Bygg säker cykel-och gångväg på Ursviksvägen mellan Aktivitetsparken och Ursviksskolan/Urvsiks IP 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2