Diarienummer KS-0180/2017
Titel Samlingsärende för frågor ställda under kommunfullmäktiges sammanträden 2017
Startdatum 2017-02-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Fråga - Förvaltaren måste klara bostadsförsörjningsansvaret! Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Peter Schilling (S) 2017-02-22 Inkommande Visa dokumentet
Fråga - Ta ansvar för stadens sociala verksamheter! Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande av Marie Lundman Völker (S) 2017-02-22 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Samlingsärende för frågor ställda under kommunfullmäktiges sammanträden 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Samlingsärende för frågor ställda under kommunfullmäktiges sammanträden 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Fråga - Var ska växthuset placeras? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Sofie Åhgren (S) 2017-03-29 Inkommande Visa dokumentet
Fråga - Vem ska driva högstadieskolan i centrala Sundbyberg? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) 2017-03-29 Inkommande Visa dokumentet
Fråga - Finns det planer på högstadieskola i Kymlinge/Ursvik? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande 2017-03-29 Inkommande Visa dokumentet
Fråga - Nya planer för Örskolan? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) 2017-03-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Fråga - Var ska växthuset placeras? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Sofie Åhgren (S) 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Fråga - Finns det planer på högstadieskola i Kymlinge/Ursvik? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Fråga - Vem ska driva högstadieskolan i centrala Sundbyberg? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Fråga - Nya planer för Örskolan? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Fråga - Kommer Pridebänken på plats? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V) 2017-04-24 Inkommande Visa dokumentet
Fråga - Redovisa Förvaltarens avyttringsplaner. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Peter Schilling (S) 2017-04-24 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Fråga - Kommer Pridebänken på plats? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V) 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Fråga - Redovisa Förvaltarens avyttringsplaner. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Peter Schilling (S) 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Fråga - Är det säkert att bedriva förskola i Ursviks industriområde? Ställd till förskolenämndens ordförande av Yoseph Yohannes (S) 2017-11-01 Inkommande Visa dokumentet
Fråga - Ska Duvboskolan byggas ut på Ekbacken? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) 2017-11-01 Inkommande Visa dokumentet
Fråga - Finns det uppdaterad snöröjningsplan? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Beatrice Kindembe (S) 2017-11-01 Inkommande Visa dokumentet
Fråga - Finns det en plan för att förbättra servicen till näringslivet? Ställd till kommunstyrelsens näringslivskommittés ordförande av Peter Schilling (S) 2017-11-01 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Fråga - Är det säkert att bedriva förskola i Ursviks industriområde? Ställd till förskolenämndens ordförande av Yoseph Yohannes (S) 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Fråga - Ska Duvboskolan byggas ut på Ekbacken? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Fråga - Finns det uppdaterad snöröjningsplan? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Beatrice Kindembe (S) 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Fråga - Finns det en plan för att förbättra servicen till näringslivet? Ställd till kommunstyrelsens näringslivskommittés ordförande av Peter Schilling (S) 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet