Diarienummer KS-0180/2016
Titel Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen,
Startdatum 2016-04-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-04-04 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen, 2016-04-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016 - Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen, 2016-05-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Medborgarförslaget expedierat till stadsmiljö- och tekniska nämnden för besvarande 2016-05-12 Utgående
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag till sammanträdet den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen 2017-03-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen, 2017-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen, 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen, 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2