Diarienummer KS-0177/2017
Titel Medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal
Startdatum 2017-02-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-02-21 Inkommande PUL
Medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-02-21 Inkommande Visa fil
1, 2
Fil som beskriver medborgarförslaget 2017-02-21 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Svar på medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-11-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 550 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 550 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3