Diarienummer KS-0176/2016
Titel Tertialrapport 1 2016
Startdatum 2016-04-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2016-07-20
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anvisningar tertialrapport 1 2016 2016-04-01 Upprättat Visa dokumentet
Anvisningar ekonomiska mallar tertialrapport 1, 2016 2016-04-01 Upprättat Visa dokumentet
Anvisningar till bolag, Tertialrapport 1, 2016 2016-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Anvisningar tertialrapport 1 2016 2016-04-01 Inkommande Visa dokumentet
Tertialrapport 1 Sundbybergs stad 2016 2016-05-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Stadsmiljö- och servieförvaltningens underlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 17 maj 2016 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2016 2016-05-12 Inkommande Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens underlag till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 maj 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2016 2016-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Kultur- och fritidsförvaltningens underlag till till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 maj 2016 - Tertialrapport 1 2016 2016-05-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Äldreförvaltningens underlag till Äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2016 - Tertialrapport 1 inkl helårsprognos per april 2016 2016-05-16 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 12 maj 2016 - Tertialrapport 1 2016 2016-05-17 Inkommande Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens underlag till sammanträde den 23 maj 2016- Tertialrapport 1 med helårsprognos 2016 2016-05-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 maj 2016 - Social- och arbetsmarknadsnämndens tertialrapport 1 per den 30 april 2016 2016-05-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2016 - Tertialrapport 1 inkl helårsprognos per april 2016 2016-05-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 17 maj 2016 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2016 2016-05-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 17 maj 2016 - Tertialrapport 1 2016 2016-05-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 maj 2016 - Tertialrapport 1 med helårsprognos per den 30 april 2016 2016-05-24 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 maj 2016 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2016 2016-05-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj 2016 2016-05-31 Upprättat Visa dokumentet
Tertialrapport 1 Sundbybergs stad 2016 2016-05-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2016 - Tertialrapport 1 Sundbybergs stad 2016 2016-06-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016 - Tertialrapport 1 Sundbybergs stad 2016 2016-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016 - Tertialrapport 1 Sundbybergs stad 2016 2016-06-30 Utgående Visa fil
1, 2