Diarienummer KS-0170/2017
Titel Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal
Startdatum 2017-02-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-10
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-02-21 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-02-21 Inkommande Visa fil
1, 2
Fil som beskriver medborgarförslaget 2017-02-21 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktige 27 mars 2017-04-05 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2