Visa ärende

Diarienummer KS-0169/2016
Titel Bostadsförsörjning för vissa nyanlända
Startdatum 2016-03-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2021-09-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens underlag till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 5 april 2016 - Bostadsförsörjning för vissa nyanlända 2016-03-24 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 5 april 2016 - Bostadsförsörjning för vissa nyanlända 2016-04-11 Inkommande Visa dokumentet
Handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända 2016-09-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända 2016-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 10 oktober 2016 2016-10-10 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiet och Socialdemokraternas gemensamma skrivelse den 10 oktober 2016 2016-10-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 - Handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända 2016-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 - Handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända 2016-10-14 Utgående Visa fil
1, 2
Avrapportering av handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända 2017-03-06 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Avrapportering av handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända 2017-06-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Avrapportering av handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända 2017-06-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Återrapportering av handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända 2017-08-07 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Återrapportering av handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända 2017-09-13 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Expediering av protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Återrapportering av handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända 2017-09-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4