Diarienummer KS-0168/2017
Titel Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal belägen vid Ursvik IP. Cafe (möjligh
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-02-20 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal belägen vid Ursvik IP. Cafe (möjligh 2017-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal belägen vid Ursvik IP. Cafe (möjligh 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktige 27 mars 2017-04-04 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal belägen vid Ursviks IP 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal belägen vid Ursv 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal belä 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2