Diarienummer KS-0167/2017
Titel Medborgarförslag - Request Lilla Ursvik development of sport facilities
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-02-20 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Request Lilla Ursvik development of sport facilities 2017-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Medborgarförslag - Request Lilla Ursvik development of sport facilities 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 27 mars 2017-04-04 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017- Svar på medborgarförslag - Request Lilla Ursvik development of sport facilities 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017- Svar på medborgarförslag - Request Lilla Ursvik development of sport facilities 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017- Svar på medborgarförslag - Request Lilla Ursvik development of sport facilitie 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2