Diarienummer KS-0166/2017
Titel Motion - Äldreplan för Sundbybergs stad. Väckt av Karin Holmberg (S) och Eric Vänerlöv (S)
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Äldreplan för Sundbybergs stad. Väckt av Karin Holmberg (S) och Eric Vänerlöv (S) 2017-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Motion - Äldreplan för Sundbybergs stad. Väckt av Karin Holmberg (S) och Eric Vänerlöv (S) 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av ”Motion - Äldreplan för Sundbybergs stad. Väckt av Karin Holmberg (S) och Eric Vänerlöv (S)” till äldrenämnden för yttrande 2017-04-13 Utgående Visa fil
1, 2
Begäran om anstånd från äldreförvaltningen 2017-08-29 Inkommande Visa dokumentet
Godkännande av anstånd gällande svar på motion 2017-09-04 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 23 november 2017 - Äldreplan för Sundbybergs stad 2017-11-24 Inkommande Visa fil
1, 2