Diarienummer KS-0165/2017
Titel Motion - Gratis sommarkollo för äldre. Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Gratis sommarkollo för äldre. Väckt av Gary Aelius (SD) 2017-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Motion - Gratis sommarkollo för äldre. Väckt av Gary Aelius (SD) 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av ”Motion - Gratis sommarkollo för äldre. Väckt av Gary Aelius (SD)” till äldrenämnden för yttrande 2017-04-13 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför äldrenämndens sammanträde den 28 september 2017 - Gratis sommarkollo för äldre 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 28 september 2017 - Yttrande över motion - Gratis sommarkollo för äldre 2017-09-28 Inkommande Visa fil
1, 2