Diarienummer KS-0164/2017
Titel Motion - Utveckla stödet till Sundbybergs många anhöriga. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V)
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Utveckla stödet till Sundbybergs många anhöriga. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) 2017-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Motion - Utveckla stödet till Sundbybergs många anhöriga. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av ”Motion - Utveckla stödet till Sundbybergs många anhöriga. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V)” till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-04-13 Utgående Visa fil
1, 2
Remittering av "Motion - Utveckla stödet till Sundbybergs många anhöriga. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V)" till äldrenämnden för yttrande 2017-05-22 Utgående Visa fil
1, 2
Begäran om anstånd från social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-09-15 Inkommande Visa dokumentet
Begäran om anstånd från äldreförvaltningen 2017-09-15 Inkommande Visa dokumentet
Svar på social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om anstånd 2017-09-20 Utgående Visa dokumentet
Svar på äldrenämndens begäran om anstånd med motion 2017-09-20 Utgående Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 december 2017 - Tjänsteskrivelse -Yttrande över motion "Utveckla stödet till Sundbybergs många anhöriga. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V)" 2017-12-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 december 2017 - Tjänsteskrivelse -Yttrande över motion "Utveckla stödet till Sundbybergs många anhöriga. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) 2017-12-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 14 december 2017 - Yttrande över motion - "Utveckla stödet till Sundbybergs många anhöriga." Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) till äldrenämnden för yttrande 2017-12-21 Inkommande Visa fil
1, 2