Diarienummer KS-0163/2017
Titel Motion - Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Motion - Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V) 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av ”Motion - Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V)” till social- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande 2017-04-13 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - yttrande över motion "Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V)" 2017-09-14 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Tjänsteskrivelse - yttrande över motion "Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V)" 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3