Visa ärende

Diarienummer KS-0161/2016
Titel Interpellation - Om ekonomiskt bistånd. Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande av Markus Jönsson (S)
Startdatum 2016-03-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2016-06-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument