Diarienummer KS-0159/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för JiMedia
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-20
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för JiMedia 2017-02-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran om anstånd till och med den 16 mars 2017 2017-02-21 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för JiMedia 2017-02-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för JiMedia 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
SV: Begäran om anstånd till och med den 16 mars 2017 2017-02-21 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 13 mars 2017 2017-03-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för JiMedia 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för JiMedia 2017-03-20 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på remiss - Dnr:2112-5745-2017 2017-03-20 Utgående Visa fil
1, 2
Tillstånd till kameraövervakning med drönare 2017-03-20 Inkommande Visa fil
1, 2