Diarienummer KS-0153/2017
Titel Samarbetsavtal mellan Sundbybergs stad och SKL Kommentus Inköpscentral AB avseende regionalt samordnad upphandlingsverksamhet
Startdatum 2017-02-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag till sammanträde den 21 februari 2017 - Samarbetsavtal - Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet - Stockholms inköpscentral 2017-02-16 Inkommande Visa dokumentet
Samarbetsavtal mellan Sundbybergs stad och SKL Kommentus Inköpscentral AB avseende regionalt samordnad upphandlingsverksamhet 2017-02-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Samarbetsavtal - Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet – Stockholms inköpscentral 2017-02-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Samarbetsavtal mellan Sundbybergs stad och SKL Kommentus Inköpscentral AB - regionalt samordnad upphandlingsverksamhet 2017-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Samarbetsavtal mellan Sundbybergs stad och SKL Kommentus Inköpscentral AB avseende regionalt samordnad upphandlingsverksamhet 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 2017-03-20 Utgående Visa fil
1, 2
Samarbetsavtal mellan Sundbybergs stad och SKL Kommentus Inköpscentral AB - regionalt samordnad upphandlingsverksamhet 2017-03-31 Upprättat Visa dokumentet