Diarienummer KS-0153/2016
Titel Medborgarförslag - Bygg bokaler i Hallonbergen för att öka entreprenörsskap, arbetstillfällen och utbud i området
Startdatum 2016-03-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-30
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-03-19 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Bygg bokaler i Hallonbergen för att öka entreprenörsskap, arbetstillfällen och utbud i området. 2016-03-19 Inkommande PUL
Fil som beskriver medborgarförslaget 2016-03-19 Inkommande PUL
Komplettering från förslagsställaren - Medborgarförslag - Bygg bokaler i Hallonbergen för att öka entreprenörskp, arbetstillfällen och utbud i området 2016-03-19 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016 - Medborgarförslag - Bygg bokaler i Hallonbergen för att öka entreprenörsskap, arbetstillfällen och utbud i området. 2016-05-03 Upprättat Visa dokumentet
Svar på medborgarförslag - Bygg bokaler i Hallonbergen för att öka entreprenörsskap, arbetstillfällen och utbud i området 2016-05-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Remittering av medborgarförslag till Fastighets AB Förvaltaren för yttrande 2017-02-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Bygg bokaler i Hallonbergen för att öka entreprenörsskap, arbetstillfällen och utbud i området. 2017-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Fastighets AB Förvaltarens yttrande - Medborgarförslag - Bygg bokaler i Hallonbergen för att öka entreprenörsskap, arbetstillfällen och utbud i området 2017-03-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Svar på medborgarförslag - Bygg bokaler i Hallonbergen för att öka entreprenörsskap, arbetstillfällen och utbud i området 2017-10-18 Upprättat Visa fil
1, 2
Undertecknat svar på medborgarförslag - Bygg bokaler i Hallonbergen för att öka entreprenörskap, arbetstillfällen och utbud i området 2017-10-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 2017-12-07 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 541 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av medborgarförslag 2018-04-24 Utgående Visa fil
1, 2