Diarienummer KS-0152/2018
Titel Upphävande av kommunstyrelsens näringslivskommitté samt revidering av antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté och översiktsplanekommitté
Startdatum 2018-03-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunstyrelsens protokoll den 7 december 2015, § 320 2015-12-07 Upprättat Visa dokumentet
Upphävande av kommunstyrelsens näringslivskommitté samt revidering av antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté och översiktsplanekommitté 2018-03-01 Utgående Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 12 mars 2018 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 12 mars 2018 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Upphävande av kommunstyrelsens näringslivskommitté samt revidering av antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté och översiktsplanekommitté 2018-03-13 Upprättat Visa fil
1, 2