Diarienummer KS-0152/2017
Titel Remiss - Inbjudan till samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta - Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms län.
Startdatum 2017-02-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-24
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan till samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta - Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms län. 2017-02-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Begäran om anstånd per telefon beviljat t.o.m. justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april. 2017-02-16 Upprättat
Svar på remiss - Inbjudan till samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta - Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms län. 2017-02-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Förslag till svar på remiss - Inbjudan till samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta - Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms län. 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Svar på remiss - Inbjudan till samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta - Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms län. 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan till samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta - Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms län. 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - TRV 2016/87751 2017-04-20 Utgående Visa fil
1, 2