Diarienummer KS-0148/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Trimtec AB
Startdatum 2017-02-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-20
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Trimtec AB 2017-02-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Trimtec AB 2017-02-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Trimtec AB 2017-02-20 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 13 mars 2017 2017-03-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Trimtec AB 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Trimtec AB 2017-03-20 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på remiss - Dnr: 2112-46480-2016 2017-03-20 Utgående Visa fil
1, 2
Tillstånd till kameraövervakning med drönare Trimtec AB 2017-03-20 Inkommande Visa fil
1, 2