Diarienummer KS-0145/2017
Titel Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Nisseshus Nr 1 HB avseende Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg.
Startdatum 2017-02-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Nisseshus Nr 1 HB avseende Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg. 2017-02-14 Utgående
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Nisseshus Nr 1 HB avseende Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg. 2017-03-05 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Nisseshus Nr 1 HB avseende Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg. 2017-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 mars 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Nisseshus Nr 1 HB avseende Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ek 2017-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Nisseshus Nr 1 HB avseende Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tal 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Nisseshus Nr 1 HB avseende Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och T 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Nisseshus Nr 1 HB avseende Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg. 2017-05-08 Utgående Visa dokumentet
Undertecknat överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och Nisseshus Nr 1 HB avseende Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg. 2017-05-08 Utgående Visa dokumentet
Fullmakt avseende undertecknande av Exploateringsavtal och överenskommelse om Kronan 1. 2017-04-12 Inkommande Visa dokumentet