Diarienummer KS-0144/2017
Titel Investeringsprojekt nr. 90533 för kvarteret Kabeln vid Löfströms allé i centrala Sundbyberg
Startdatum 2017-02-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Investeringsprojekt nr. 90533 för kvarteret Kabeln vid Löfströms allé i centrala Sundbyberg - beslut om att godkänna förstudie och att påbörja program, projektering och genomförande 2017-02-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Information om beslut om att godkänna förstudie avseende Kv. Kabeln i centrala Sundbyberg vid Löfströms allé. 2017-03-10 Utgående
Gestaltningsprogram kv. Kabeln, 2013-11-25. 2017-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Befintlig situationsplan, del 1, del 2 och del 3 för kvarteret Kabeln, 2014-03-28 2017-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 mars 2017 - Beslut om att godkänna förstudie och att påbörja program, projektering och genomförande Kv. Kabeln i centrala Sundbyberg vid Löfströms allé. 2017-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Systemhandling för kvarteret Kabeln, 2016-11-25 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Investeringsprojekt nr. 90533 för kvarteret Kabeln vid Löfströms allé i centrala Sundbyberg - beslut om att godkänna förstudie och att påbörja program, projektering och genomförande 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Investeringsprojekt nr. 90533 för kvarteret Kabeln vid Löfströms allé i centrala Sundbyberg - beslut om att godkänna förstudie och att påbörja program, projektering och genomföran 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet