Diarienummer KS-0143/2017
Titel Investeringsprojekt nr. 90536 för kvarteret Kronan avseende del av Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, centrala Sundbyberg
Startdatum 2017-02-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument