Diarienummer KS-0141/2017
Titel Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre
Startdatum 2017-02-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-02-13 Inkommande Visa dokumentet
REMISS - Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-02-13 Utgående Visa fil
1, 2
Äldrenämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 23 mars 2017 - Yttrande över remiss - Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-03-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Äldrenämndens reviderade beslutsunderlag inför sammanträde den 23 mars 2017 - Yttrande över remiss - Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 23 mars 2017 - Yttrande över remiss - Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-04-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-05-17 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering för kännedom av protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 till äldrenämnden 2017-05-18 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från Sundbybergs stads kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 2017-06-05 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 2017-06-05 Utgående Visa fil
1, 2