Diarienummer KS-0138/2018
Titel Revidering av Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen samt tillfälligt höjd borgensram
Startdatum 2018-02-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument