Diarienummer KS-0137/2017
Titel Förändring i kommunfullmäktiges borgensskrivning till Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren
Startdatum 2017-02-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förändring i kommunfullmäktiges borgensskrivning till Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren 2017-02-13 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Förändring i kommunfullmäktiges borgensskrivning till Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Förändring i kommunfullmäktiges borgensskrivning till Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 till Sundbybergs stadshus AB 2017-04-06 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 till Kommuninvest 2017-04-06 Utgående