Diarienummer KS-0136/2017
Titel Direktiv till ombud vid årsstämma för Norrenergi och Miljö AB den 6 april 2017
Startdatum 2017-02-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-03
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Direktiv till ombud vid årsstämma för Norrenergi och Miljö AB den 6 april 2017 2017-02-13 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Direktiv till ombud vid årsstämma för Norrenergi och Miljö AB den 6 april 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Handlingar till årsstämma för Norrenergi och Miljö AB den 6 april 2017 2017-03-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Direktiv till ombud vid årsstämma för Norrenergi & Miljö AB den 6 april 2017 2017-03-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4